Muhtelif Hurda Malzemelerin Satımı

İHALE İLANI

 

Akkuş Belediyesi bina yıkım işlerinden elde ettiği muhtelif hurda malzemeler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi kapsamında açık teklif açık arttırma usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. İdarenin;

a) Adresi

: Merkez Mahallesi Meydan Sokak No:24 Akkuş Ordu

b) Telefon ve faks numarası

: 452 611 20 09 - 452 611 28 88

c) Elektronik Posta Adresi

: akkus@akkus.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi

: http://www.akkus.bel.tr/

 

d) İlgili Birim / Personel

: Fen İşleri Müdürlüğü / İnş.Tek. Ayhan KOCAOĞLU

 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

2. İHALE KONUSU İŞE AİT BİLGİLER

2.1.İhale Konusu Malzemeler

Sıra No

Malzeme Cinsi

Birim Miktarı

Birim Fiyatı

Toplam Malzeme Miktarı (Tahmini)

Geçici Teminatı (%3)

Muhammen Bedeli

1

Muhtelif Ebat ve Boyda Ahşap Kereste (Tahta, Beşe On, Ona On v.b. )

1.00

500.00

100.00

1,500.00

50,000.00

2

Muhtelif Ahşap Kapı

1.00

Ad

50.00

100.00

Ad

150.00

5,000.00

3

Muhtelif Ebat ve Boyda Pvc Kapı, Pencere Doğraması

1.00

Ad

150.00

80.00

Ad

360.00

12,000.00

4

Muhtelif Ebat ve Boyda Alüminyum Kapı Pencere Doğrama Profili

1.00

Kg

8.50

1,650.00

Kg

421.00

14,025.00

5

Galvanizli Saç Hurdası (Oluklu-Oluksuz)

1.00

Kg

2.60

12,000.00

Kg

936.00

31,200.00

6

İnşaat Demir Hurdası

1.00

Kg

1.70

150,000.00

Kg

7,650.00

255,000.00

7

Kalorifer Peteği (Pik ve Sac) Hurdası

1.00

Kg

1.70

5,000.00

Kg

255.00

8,500.00

8

Kalorifer Kazanlarından Çıkma Boru Hurdası

1.00

Kg

1.80

2,000.00

Kg

108.00

3,600.00

9

Muhtelif Soyulacak Bakır Kablo

1.00

Kg

15.00

1,000.00

Kg

450.00

15,000.00

Toplam

171,930.00

 

11,830.00

 

394,325.00

 

 

 

3. İHALEYE AİT BİLGİLER

3.1. İhale Konusu İşinin

a) İhale usulü

: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi kapsamında Açık Teklif Açık Arttırma Usulü

b) Tekliflerin sunulacağı adres

Fen İşleri Müdürlüğü

Merkez Mahallesi Meydan Sokak No:24 AKKUŞ / ORDU

c) İhalenin yapılacağı adres

: Akkuş Belediyesi Merkez Mahalle Meydan Sok. No: 24 Akkuş / ORDU

d) İhale Tarihi ve saati

: 19.10.2020 - 11:00

e) İhale komisyonunun toplantı yeri

Belediye hizmet binasının birinci katında bulunan toplantı salonunda

4. TEKLİFLERİN VERİLİŞ SÜRESİ

Teklifler istenilen belgelerle birlikte en geç 19.10.2020 Pazartesi günü saat 11:00 ‘e kadar Akkuş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.

5. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER 

İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler 100,00 TL bedel karşılığında şartname satın almak zorundadır. Aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir

5.1. Gerçek Kişiler için gerekli belgeler;                       

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi.

b)      İkametgah belgesi.

c)      İmza Beyannamesi. ( Noter Onaylı)

d)      Şartname bedelinin ödendiğine dair  makbuz.

e)      Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

f)       Akkuş Belediyesinden borcu yok yazısı. (Akkuş Belediyesine borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)

g)       İmzalı şartname belgesi.

 5.2. Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;

a)      Ticaret sicil gazetesi. ( Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)

b)      İmza sirküsü ( Noter onaylı)

c)      Faaliyet belgesi ( Son üç ay içerisinde alınan )

d)      Vergi Levhası

e)      Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

f)       Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

g)      Akkuş Belediyesinden Borcu yok yazısı. (Akkuş Belediyesine borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)

h)      İmzalı şartname belgesi.

6. DİĞER HUSUSLAR

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

 

İşbu şartname bu madde dahil, 13 (on üç) maddeden ibaret olup, bu işten dolayı oluşacak itilaflarda Akkuş İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.


İsa DEMİRCİ

Akkuş Belediye Başkanı