MUHTELİF ARAÇ VE İŞ MAKİNASI SATIŞ İHALESİ

 

İHALE İLANI

 

Muhtelif Araç ve İş Makinası Satışı 2886 sayılı Kamu İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. İdarenin;

 1. a) Adı: Akkuş Belediye Başkanlığı
 2. b) Adresi: Merkez Mahallesi Meydan Sokak No:24 Akkuş Ordu
 3. c) Telefon numarası:452 611 20 09

ç) Faks numarası: 452 611 28 88

 1. d) Elektronik posta adresi: akkus@akkus.bel.tr
 2. e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Ayhan KOCAOĞLLU İnş.Tek.

 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 1. SATIŞA SUNULAN ARAÇLARA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Satışı Yapılacak Araçlar

Sıra No

Cinsi

Markası

Tipi

Modeli

Plakası

Muhammen Bedeli        (TL)

Geçici Teminat Bedeli (%3)

1

ARAZİ TAŞITI [JEEP]

NISSAN

TERRADO

2000

52 DY 152

 6,700.00

201.00

2

KAMYONET (ÇİFT KABİN)

TOYOTA

HILUX A/C

2001

52 DY 601

6,400.00

192.00

3

MİNİBÜS

FORD

TRANSIT LCY KISA ŞASİ

1997

52 DY 751

6,100.00

183.00

4

OTOBÜS

MAGIRUS DEUTZ

85 E 55

1990

52DY 421

6,000.00

180.00

5

HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU

IVECO

65.9

1994

52 ES532

6,100.00

183.00

6

TRAKTÖR (RÖMORK VE EKİPMAN HARİÇ)

STEYR

768

1982

52 AV 053

9,000.00

270.00

7

GREYDER

CHAMPION

7200

1988

52-02/2014-12

22,800.00

684.00

8

PALETLİ YÜKLEYİCİ (LODER)

CATERPILLER

955L

1978

52-02/2014-19

20,900.00

627.00

TOPLAM

84,000.00

2,520.00

 1. İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

3.3. Satışa sunulan araçlar açık artırma usulü ile her biri ayrı ayrı ihale edilecektir.

 1. a) İhale usulü: Açık Teklif
 2. b) Tekliflerin sunulacağı adres: Merkez Mahallesi Meydan Sokak No:24 AKKUŞ / ORDU
 3. c) İhalenin yapılacağı adres: Merkez Mahallesi Meydan Sokak No:24 AKKUŞ / ORDU

ç) İhale tarihi: 14.10.2019

 1. d) İhale saati: 14:00
 2. e) İhale komisyonunun toplantı yeri: Belediye hizmet binasının birinci katında bulunan toplantı salonunda.
 3. f) İhale ilan tarihinin sonra çalışma saatlerinin değişmesi veya ihalenin resmi tatil gününe gelmesi halinde, tatilden sonraki ilk iş gününde aynı saat de yapılır.
 4. g) İhaleye ilişkin şartname bedeli 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresindeki merkez hizmet binasında Fen İşleri Müdürlüğünde ve akkus.bel.tr internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlar şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.
 5. h) İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde, Belediyemiz merkez hizmet binası otoparkında görülebilecektir.

ı) İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular Akkuş Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

4.1. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
 2. b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 3. c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

ç) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti

 1. d) Gerçek kişiler için İkametgah Belgesi
 2. e) Gerçek kişiler için İmza Beyannamesi, vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi,
 3. f) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 4. g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
 5. h) Şartname alındı makbuzu.

ı) Belediyeye borcu olmadığına dair belge(Belediye Tahsilat Servisinden)

 1. i) İhale ilan tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
 2. DİĞER HUSUSLAR

5.1.Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya bir kısmını ihale etmekte, her aşamada iptal etmede serbesttir.

İsa DEMİRCİ

Belediye Başkanı